سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها  |  منابع طبیعی بستر حیات وتوسعه
مناقصات و مزایدات

1399/8/5 0:0
پروزه اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز جاشک دیر
پروزه اجرای عملیات آبخیزداری(احداث بند سنگ و ملات شماره 9 به حجم 2430 متر مکعب سنگ و ملات و 3500 متر مکعب عملیات خاکی) در حوزه آبخیز جاشک دیر

1399/7/16 0:0
پروزه اجرای عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز سد باهوش شهرستان دشتستان
پروزه اجرای عملیات آبخیزداری (عملیات سنگ و ملات به حجم 2460 متر مکعب) در زیر حوزه طلحه فاریاب حوزه آبخیز سد باهوش شهرستان دشتستان

     
صفحه اول از مجموع 2 مورد