سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها  |  منابع طبیعی بستر حیات وتوسعه
مشارکت در خصوص پروژه نهالکاری دیر
با توجه به اینکه این اداره کل در نظر دارد پروژه نهالکاری با مساحت 200 خکتار در شهرستان دیر اجرا نماید، لذا از هم استانی های گرامی تقاضا می شود پیشنهادات خود را از طریق فرم زیر یا به صورت کتبی و شفاهی به این اداره کل ارسال نمایند. شماره تماس: 33554748 داخلی 113 (اداره بیابان) آدرس پستی: بوشهر - میدان معراج - روبرو فرودگاه - اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر

نام
نام خانوداگی
شماره تماس
ارائه نظر

 (حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)