هیات دولت در جلسه روز یکشنبه  آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی را تصویب کرد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، هیات وزیران در جلسه روز یکشنبه خود که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، به دو صورت حضوری و مجازی برگزار شد، «آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی» مشتمل بر نحوه تأمین و پرداخت وجوه مندرج در قانون بکارگیری سلاح توسط نیرو‌های مسلح در موارد ضروری به مشمولان این قانون و همچنین چگونگی پوشش بیمه‌ای آن‌ها را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق که در اجرای تکلیف مقرر در ماده (۳) قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی به تصویب رسید، دیه و خساراتی که بر اثر بکارگیری سلاح توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی با رعایت مقررات قانون بکارگیری سلاح توسط نیرو‌های مسلح در موارد ضروری حادث شده باشد، از محل اعتبارات مربوط توسط دستگاه اجرایی براساس رأی مرجع قضایی پرداخت خواهد شد.
همچنین به موجب آیین نامه مذکور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند مأموران خود را در راستای انجام وظایف و مأموریت شان مطابق قانون در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب العلاج، نقص عضو، از کارافتادگی و حوادث نزد یکی از شرکت‌های بیمه گر بیمه نمایند.
میزان تعهد بیمه گر در هر حادثه برای جبران خسارت شهادت و فوت معادل مبلغ مندرج در قرارداد بیمه و برای جبران خسارت نقص عضو، از کارافتادگی، بیماری صعب العلاج و حوادث برابر با حاصل ضرب درصد دیه یا ارزش تعیین شده در مبلغ مندرج در قرارداد بیمه است.
دستگاه‌های اجرایی همچنین می‌توانند علاوه بر جبران خسارات وارده توسط شرکت بیمه گر، با تأیید بالاترین مقام دستگاه و با رعایت قوانین و مقررات به مأمورانی که در جهت انجام وظیفه مطابق قانون متحمل صدمات بدنی و ضرر و زیان مالی شده‌‏اند، کمک مالی نمایند.
به موجب آیین نامه یاد شده، دستگاه‌های اجرایی مکلف به برگزاری دوره‌های آموزشی لازم برای مأموران خود به منظور کاهش خطرات و اقدامات سوء احتمالی هستند.

** اصلاح تعرفه بهره برداری از درختان جنگلی
دولت با توجه به گذشت بیش از ۵۰ سال از زمان تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع و ضرورت بروز رسانی تعرفه قطع درختان جنگلی، با اصلاح تعرفه مربوط به بهره برداری از درختان جنگلی موضوع ماده (۱۵) قانون مذکور موافقت کرد.
لازم به ذکر است، مبالغ مندرج در اصلاحیه فوق، با استفاده از سامانه محاسبه گر تورم مرکز آمار ایران و در اجرای ماده (۱۰) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، (برای سال ۱۳۹۷ به میزان ۲۶،۹ درصد، در سال ۱۳۹۸ به میزان ۳۴.۸ درصد و پیش بینی سال ۱۳۹۹ نیز به میزان ۳۰ درصد) برآورد و لحاظ گردیده است