پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - نشانی الکترونیکی
سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها  |  منابع طبیعی بستر حیات وتوسعه
نشانی الکترونیکی
 
 نام اداره نشانی الکترونیکی 
 مدیرکل  bu.modir@.org.ir
اداره حراستbu.herasat@frw.org.ir
 اداره حقوقی  bu.hoghoughi@frw.org.ir
 اداره آموزش  وترویج  bu.tarvig@frw.org.ir 
 اداره مهندسی و مطالعات bu.motaleat@frw.org.ir 
 یگان حفاظت   bu.yegan@frw.org.ir 
  اداره ممیزی حد نگاری  bu.momayezi@frw.org.ir
اداره خفاظت و حمایت  bu.hefazat@frw.org.ir 
 اداره استعدادیابی و بهره برداری  bu.estedadyabi@frw.org.ir
 اداره امور اداری  bu.edari@frw.org.ir 
 اداره مالی bu.mali@frw.org.ir
 اداره برنامه و بودجه  bu.budge@frw.org.ir 
 اداره فناوری و اطلاعات وتحول اداریbu.it@frw.org.ir 
 کمیسیون معاملات bu.moamelat@frw.org.ir
 اداره مرتع bu.marta@frw.org.ir
 اداره بیابان  bu.biaban@frw.org.ir
 اداره جنگل bu.jangal@frw.org.ir 
 اداره آبخیزداری  bu.abkhizdari@frw.org.ir
 اداره آبخوانداری  bu.abkhandari@frw.org.ir 
 نماینده ولی فقیه  bu.valifagheeh@frw.org.ir
 اداره روابط عمومی bu.ravabetomoomi@frw.org.ir
 مدیریت عملکرد  bu.modiriatamalkard@frw.org.ir
 معاونت آبخیزداری bu.vcabkhizdari@frw.org.ir
 معاونت فنی  bu.vcfani@frw.org.ir
 معاونت حفاظت و اموراراضی  bu.vchefazat@frw.org.ir 
 معاونت برنامه ریزی وتوسعه مدیریت و منابع  bu.vcmanabe@frw.org.ir
چاپ | ارسال به ديگران  |