پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - موقعیت جغرافیایی
سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها  |  منابع طبیعی بستر حیات وتوسعه
موقعیت جغرافیایی

موقعيت جغرافيايي 

 استان بوشهر در جنوب غربي ايران و در فاصله 27 درجه و 18 دقيقه تا 30 درجه و 14 دقيقه عرض جغرافيايي و 50 درجه و 8 دقيقه تا 52 درجه و 57 دقيقه طول جغرافيايي واقع گرديده است. اين استان از شمال به استانهاي خوزستان و كهگيلويه و بويراحمد، از جنوب به خليج فارس و استان هرمزگان، از مشرق به استان فارس و از غرب به خليج فارس محدود بوده و داراي بیشترین مرز آبي با خليج فارس مي باشد .

مســاحت

استان بوشهر با 567/23167 كيلومتر مربع وسعت حدود 4/1 درصد از مساحت كل كشور را به خود اختصاص داده و از اين لحاظ هفدهمين استان كشور محسوب مي گردد . مساحت كشور 6/1 ميليون كيلومتر مربع ميباشد كه 2/1 درصد از مساحت كشورهاي جهان ( 9/133 ميليون كيلومتر مربع ) را شامل ميشود .  شهرستان دشتستان با 248/6366 كيلومتر مربع بزرگترين شهرستان استان و شهرستان بوشهر با 949/1441 كيلومتر مربع به عنوان كوچكترين شهرستان استان محسوب مي‌شوند

تقسيمات كشوري

در سال 1385 استان بوشهر داراي 9 شهرستان شامل بوشهر، تنگستان، دشتستان، دشتي، كنگان، دير، گناوه ، ديلم و جم ونيز 22 بخش، 43 دهستان و 29 شهر بوده است. تعداد آباديهاي داراي سكنه استان نيز بر اساسآخرين برآوردها نزديك به 690 مورد بوده است .

چاپ | ارسال به ديگران  |